پذیرش : 0919422032091018085-021مدیریت : 09121097713

ceramic_pro_icon_light_intro_banner

پکیج های سرامیک پرو

درصورت افزایش تعداد لایه ها مدت زمان گارانتی نیز افزایش خواهد یافت

پکیج بــــرلیـــــــــان 

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول ION Base Coat

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول ION Top Coat

اجرای یک لایه شیشه جلو خودرو با محصول Glass

اجرای یک لایه فلاپهای بدنه خودرو با محصول Plastic

پکیج بـرنـزی

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول TopCoat

اجرای یک لایه شیشه جلو خودرو با محصول Glass

اجرای یک لایه فلاپهای بدنه خودرو با محصول Plastic

 

پکیج نقـره ای

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول 9H

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول TopCoat

اجرای یک لایه شیشه جلو خودرو با محصول Glass

اجرای یک لایه فلاپهای بدنه خودرو با محصول Plastic

پکیج طــــلایی

اجرای دو لایه پوشش بدنه با محصول 9H

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول TopCoat

اجرای یک لایه شیشه جلو خودرو با محصول Glass

اجرای یک لایه فلاپهای بدنه خودرو با محصول Plastic

پکیج پلاتینیوم

اجرای سه لایه پوشش بدنه با محصول 9H

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول TopCoat

اجرای یک لایه شیشه جلو خودرو با محصول Glass

اجرای یک لایه فلاپهای بدنه خودرو با محصول Plastic

پکیج پـــــــایه

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول CARE

پکیج پـــــــایه

اجرای یک لایه پوشش بدنه با محصول +CARE

سایر پوشش های سرامیک

پوشش سرامیک برای داخل کابین خودرو با محصول Leather  و Plastic
پوشش سرامیک برای رینگ و کالیپرها با محصول     Wheel & Caliper
پوشش سرامیک برای شیشه های خودرو با محصول Glass

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

ثبت نام در کلاس های آموزشی